Valse stikstofnoten uit het verre Den Haag

Publicatiedatum: 07-04-2022

De stikstofbrieven van Minister Christianne van der Wal oogsten tot nog toe weinig lof. En haar optredens in de media nog minder. De afstand tussen Den Haag en platteland wordt steeds groter. Het is mede de toon, die de muziek vals maakt. Vijf valse noten.

 


Nederland is op weg het Hong Kong van Europa te worden. Niet alleen qua verstedelijking, ook qua cultuur. De boerenbevolking moet wijken voor de noden van de stad.

 

❶ Stikstofminister Van der Wal doet boeren een woest aantrekkelijk aanbod, als zij snel instappen in de opkoopregeling. Zij wappert met een riante financiële bonus op de marktwaarde. Hoe schrijnend anders is de werkelijkheid. Als jouw gebied wordt ‘uitverkoren’ voor uitkoop, dan daalt de marktwaarde van je boerderij en landerijen drastisch. Stel je eens voor hoeveel jouw huis nog waard is, als het voor 2030 moet zijn afgebroken. Hetzelfde geldt voor de waarde van je grond, als die over tien jaar natuur moet zijn. De waarde keldert met minimaal de helft.   

❷ De politiek veinst dat het stikstofplan goed is voor de boeren, dat zij dan een betere boterham gaan verdienen. De werkelijkheid is dat de overheid weigert de impact van de grootschalige uitkoop van boeren in kaart te brengen. Deze beperkt zich niet alleen tot de boeren, maar voor hele voedselketens heeft het gevolgen. En voor de werkgelegenheid en leefbaarheid van het platteland. 

❸ De Rijksoverheid trekt 25 miljard euro uit voor haar stikstofplan. Als zij dit bedrag onder de boeren zou verdelen, dan krijgt iedere Nederlandse boer maar liefst 500.000 euro. De overheid veinst dat haar miljardenplan de natuurkwaliteit verbetert. De werkelijkheid is dat de rijksoverheid weigert in kaart te brengen wat deze geldinjectie aan extra natuurkwaliteit gaat opleveren. En of deze investering loont.

❹ Den Haag veinst dat het haar om de natuur te doen is. In werkelijkheid heeft de overheid de stikstof nodig voor: verdere verstedelijking (huizen, wegen, voorzieningen); locaties voor duurzame energie (wind- en zonnevelden); ‘projecten met prioriteit’ (luchthavens, grote industrieën). De bevolking groeit. Naar verwachting zijn er in 2025 18 miljoen mensen, rond 2035 zijn dat er 19 miljoen. Nederland is op weg het Hong Kong van Europa te worden. Niet alleen qua verstedelijking, ook qua cultuur. De boerenbevolking moet wijken voor de noden van de stad. 

❺ Den Haag komt steeds verder af te liggen van het platteland. Dat geldt ook voor veel media. Den Haag verkoopt haar plan in fraaie volzinnen aan het grote publiek. Voor het verhaal van het platteland, is steeds minder aandacht. In Haagse talkshows over landbouw en boeren, zit geregeld geen boer meer aan tafel. 

Deel dit bericht

Naar overzicht

Meer nieuwsberichten

POV-voorzitter schrijft persoonlijke brief aan Tjeerd de Groot (D66)

POV-voorzitter Linda Verriet heeft een persoonlijke brief gestuurd...

Bas Baas vlogt voor The Pig Story

De vlogger Bas Baas is razend populair bij de jeugd. Hij...

Conclusies Stalklimaat Symposium

Conclusies van de stalklimaat-dagen in Zwolle en Venray.

POV schrikt van correspondentie LNV en Landsadvocaat over onteigenen boeren

POV heeft via een WOB-procedure alle correspondentie opgevraagd...