POV kan zich vinden in zienswijze 'jonge dieren' van Raad voor Dierenaangelegenheden

Publicatiedatum: 16-03-2021

Vandaag bracht de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) haar zienswijze ‘Zorg voor het jonge dier – Naar meer aandacht voor het individuele dier en minder sterfte’ naar buiten. De POV is van mening dat de Raad het vraagstuk - welke sterfte vinden wij aanvaardbaar? - op een genuanceerde wijze heeft belicht.

De RDA gaat in haar zienswijze in op de problematiek rond sterfte van jonge dieren, bij zowel landbouwhuisdieren als gezelschapsdieren. De RDA is erin geslaagd om het thema vanuit verschillende invalshoeken te belichten. De POV staat achter de constatering van de RDA, dat de focus niet moet liggen op sterftecijfers op zich, maar veel breder op de zorg voor het (jonge) dier. Deze zienswijze sluit aan bij de weg die de POV reeds is ingeslagen op dit thema. Sterfte van jonge dieren betreft een complex vraagstuk, wat door de RDA als zodanig wordt erkend.  

De POV is blij dat de initiatieven die varkenshouders momenteel nemen voor de zorg van jonge dieren, door de RDA worden opgemerkt, benoemd en gewaardeerd. Zo werd een Checklist Bigvitaliteit geïntroduceerd, waarmee de varkenssector werkt aan het verder verbeteren van de zorg voor zeug met biggen. Ook is een bigvitaliteitsindex in ontwikkeling.

De RDA adviseert een brede benchmark op te stellen, die verder gaat dan alleen sterftecijfers. De POV staat hier achter en heeft er al een begin mee gemaakt, door een benchmarkmethodiek te ontwikkelen die gezondheid én welzijn van dieren daadwerkelijk verder helpt. “Goede zorg voor dieren is in het belang van mens en dier, daar werken wij dagelijks aan”, aldus het POV-bestuur. Wel vraagt de POV aandacht voor een praktische invulling van de benchmark. Daarover wil POV in gesprek met de RDA. 

Ten slotte vindt de RDA dat ook ketenpartners hun mede-verantwoordelijkheid moeten nemen, en meer zichtbaar moeten zijn. Bij consumenten is de retail in beeld: op consumentenverpakkingen van vlees is het aantal Beter Leven-sterren vermeld. De slachterijen zijn teveel buiten beeld, zo weten consumenten bijvoorbeeld niet bij welke slachterij het dier is geslacht.

Deel dit bericht

Naar overzicht

Meer nieuwsberichten

Eindelijk oplossing voor stagnerende diertransporten

De afgelopen periode is er veel onduidelijkheid ontstaan over...

28 juni online Startbijeenkomst 'Stal van de Toekomst'

Op maandag 28 juni 19:30u nodigen Keten Duurzaam...

Theoretisch mestbeleid houdt weinig rekening met praktische uitvoerbaarheid

Herbenoeming voorzitter POV

In thuisquarantaine, maar toch ook een beetje aanwezig, werd...